Nisitiri – DhaminiHedhi Kampeni

Nisitiri – Dhamini Hedhi ni kampeni yenye lengo la kuwafikia mabinti elfu moja kutoka kwenye familia zenye changamoto ya kiuchmi kiasi cha kushindwa kutimiza hitaji la kununuliwa taulo za kike.

Lengo la kampeni hii ni kuwasitiri mabinti hawa wanapokuwa katika hedhi ya mwezi kwa kuwasaidia kupata taulo za kike.  Kama tunavyojua, mwanamke anapokuwa katika hedhi kuna damu inayokuwa inatoka kwenye mwili wake kupitia viungo vyake  za uzazi.  Katika kipindi hiki mwanamke anahitaji kuwa amesitirika ili kwamba ile damu inayotoka kipindi hicho isipitilize na kuonekana kwa nje na mtu mwingine.  Hedhi ni jambo la staha, damu inayotoka inapaswa kuonwa na anayetokwa damu tu na si vinginevyo.  Mwanamke au binti anahitaji taulo za kike kwa ajili ya kujisitiri katika kipindi hiki.

Hedhi ni jambo la asili.  Hedhi ni jambo la uumbaji lililofanywa na MUNGU mwenyewe.  Kila mwanamke aliye kamili huwa na vipindi vya hedhi baada tu ya kuvunja ungo. Hedhi sio jambo ambalo mtu anaweza kuchagua kuwa nayo au kutokuwa nayo.

Inapotokea kwamba, mwanamke au binti yeyote anashindwa kujisitiri katika kipindi hiki cha hedhi, maisha yake hujaa simanzi na unyonge; ujasiri wote humuishia kwani anakuwa katika hali ya mashaka kwamba huenda akachafuka muda wowote kwa damu inayokuwa ikimtoka mwilini mwake kupitia viungo vyake vya uzazi.  Hii damu inapotoka haitoi ishara ya namna yoyote kama vile unapokuwa unasikia haja ndogo au haja kubwa, hii hutoka tu.

Katika mazingira kama haya, binti anapokosa taulo za kike kwa ajili ya kujisitiri kwenye kipindi hiki cha hedhi inamwia vigumu sana kufanya jambo lolote ikiwemo kuhudhuria masomo.

  • Ili mwanafunzi ahudhurie ipasavyo masomo yake anatakiwa ahudhurie siku 194 na vipindi 1740 katika mwaka mmoja wa masomo.
  • Lakini kwa mtoto wa kike hasa wa kijijini amekuwa akikosa masomo kwa wastani wa siku 84 kwa mwaka kutokana na suala la hedhi ambalo ni suala la kimaumbile.
  • Jambo hilo humfanya msichana kukosa kuhudhuria vipindi 756 vyenye Dakika 40 kila kimoja.
  • Hii ni kutokana na changamoto ya kipato cha wazazi wao na pia shule nyingi nchini hasa za vijijini kutokuwa na mazingira rafiki ya usafi kwa wanafunzi wa kike.

Kupitia NISITIRI – Dhamini Hedhi kampeni tunaungana pamoja na serikali, mashirika mbalimbali na jamii kwa ujumla kuhakikisha mtoto wa kike anapata vihifadhi hedhi, yaani taulo za kike, kwa ajili ya kujisitiri katika mzunguko wake wa mwezi lakini pia anapata elimu na uelewa zaidi kuhusu Hedhi salama.

Lengo la kampeni hii ni kuwafikia mabinti elfu moja wanaokaa vijijini. Ni kampeni ya miezi mitano kuanzia 01.02.2020 hadi 30.06.2020. Paketi moja ya taulo za kike itamwezesha binti mmoja kuwa na uhakika wa kuishi bila hofu ya kutokusitirika wakati wa hedhi yake ya mwezi kwa muda wa miaka miwili. Paketi moja inapatikana kwa gharama ya TZS. 10,000/- . Aina ya taulo za kike tunazotegemea kuwapatia ni zile ambazo anaweza kuzifua baada ya kuzitumia. Unaweza kuchangia kupitia https://www.wezeshasasa.com/nisitiri-dhamini-hedhi

Kiwango chochote kuanzia shilingi 1,000/- za Kitanzania.

Asante sana. Karibu ushiriki kwenye kampeni hii yenye mashiko kwa maisha ya binti.

Project I.A.A.M

 

Project I.A.A.M seminar at Kenton Secondary School, Dar es Salaam

 
Adolescence is an age of transformation when children under-go rapid physical, cognitive, emotional, sexual and psychological changes. It is also an age of opportunity, when the brain undergoes a burst of development and the potential for learning is enormous.

During adolescence girls face many challenges with immediate consequences than boys.

For Adolescent girls, educational attainment, sexual and reproductive transitions are closely related in that an unwanted pregnancy or any early marriage can derail a school career pre-maturely.

While boys typically marry later than girls and do not face the risks and responsibilities associated with pregnancy; their sexual maturation and behavior do not have the potential to interfere with their school progress in the same way.

Project I.A.A.M provides not only different types of trainings but also one on one conversation aiming at supporting adolescent girls in managing their mindset as they cross this very sensitive and challenging phase of life – from childhood to adulthood.
The talk covers areas such as:
1. Understanding adolescence and its challenges
2. Mindset Management
3. Exploring identity and improve self-esteem
4. Goal Setting

Being a girl comes along with a number of vulnerabilities. Therefore, providing adolescent girls with adolescence challenges management skills helps them develop their critical thinking, build their self-esteem, communicate effectively, and solve problems in a cooperative way.

Our Key Message:
• Adolescence is a time of change.
• Adolescent behavior is linked to physical and mental development.
• Changes can be exciting, but also challenging, and sometimes even scary.
• The skills and resources that one has can make it easier to go through these changes.
• Support is available for young people with questions or experiencing any difficulty regarding their adolescence life stage.

Everyone should understand that, during this phase of life education is very important because it:
a. heightens a girl’s social status,
b. minimize her social risks
c. delays her assumption of adult roles
d. Cultivate a capacity of critical thinking and independent decision making that can reshape her future pathway radically and profoundly – with cascading benefits over her life time.

This is program is for supporting mainly girls hence parents, caretakers and the society at large are invited to share their views as the girls are not living in their own island. Girls need our support on managing their adolescence phase of life so that they can become fruitful to themselves, their families and the society.

We are going to be sharing about how to manage adolescence challenges on this site and in our social media accounts on every Monday so do not miss to check us. You can ask questions or contribute. Let us share the knowledge of what an adolescent girl goes through and what skill she needs to manage the challenges.

GOODBYE FIRST QUARTER 2019

As we closing the first quarter of year 2019, here at Lorna Dadi Foundation we would like to announce about the launching of our NISITIRI Campaign for the year 2019