NISITIRI Project

Raising fund for supporting 1,000 rural girls with re-usable sanitary pads

Lorna Dadi Foundation kupitia NISITIRI Campaign tunaungana pamoja na serikali, mashirika mbalimbali na jamii kwa ujumla kuhakikisha mtoto wa kike anapata vihifadhi hedhi kwa ajili ya kujisitiri katika mzunguko wake wa mwezi lakini pia anapata elimu na uelewa zaidi kuhusu Hedhi salama.